Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester. Innen vaktmestertjenester kan vi tilby flere tjenester og løsninger. Vi har  faste vaktmester- tjenester hvor vi setter opp en arbeidsliste for vår vaktmester etter dine behov i eiendommen. Felles for alle løsningene er at de gir deg muligheten til å få det tilbudet som passer deg best.

En vaktmester er ansvarlig for vedlikeholdsarbeid inne og ute. Dette kan innebære alt fra små og store reparasjoner, gressklipping, skifting av lyspærer, feiing, søppelhåndtering, kontroll av varme- og ventilasjonsanlegg, flaggheising bare for å nevne noe.

I tillegg til vedlikeholdsarbeid har vi en beredskapsvakt som utfører låstjenester og rykker ut på oppdrag ut over ordinær arbeidstid i de eiendommer vi har vaktmester- eller beredskapstjeneste.

Våre vaktmestere har tilgang på gressklippere av variable størrelser, fliskuttere, løvblåsere, lensepumper, biler og tilhengere tilpasset driften.

Er dette tjenester du trenger? Kontakt oss eller les mer om noen av tjenestene vi utfører i listen.

Snø og strø. Vi har stor kapasitet for snømåking, salting og strøing. Vår største kundegruppe er gårdeiere og private huseiere. Kanskje er vi i ditt nabolag allerede, ring om du ønsker å vite mer om våre tilbud.

Park og hage. Ønsker du en som tar seg av gress- og kantklipping, løvblåsing, ugressbekjempelse, beskjæring fast eller til avlastning når du er på ferie? Eller har du større planer, eller grøntområder som trenger litt hjelp? Vi har vaktmestere som kan ta seg av disse jobbene for deg. Gressklipping - før St. Hans kan bety 1 gang i uken, men i september holder det kanskje med hver fjortende dag. Vi har utstyr for større parkanlegg og mindre hager.

Formidling av håndverkere. Vi har avtale med flere typer håndverkere som vi kan anbefale om du trenger hjelp til oppgaver som går utover vår ekspertise. Maler, murer, elektriker, rørlegger for å nevne noen.

Ettersyn av varme- og ventilasjonsanlegg. Det er vår jobb å se til at anlegget virker som det skal, som for eksempel bestilling av fyringsolje, justering av automatikk og sørge for optimal drift av varme- og ventilasjonsanlegget.

Søppelhåndtering. Vi ser til at søppel blir klargjort for avhenting på dagene det er tømming, og at stedet hvor søppelkassene står holdes rene og ryddige. Vi kan også hjelpe til med leie av container og bortkjøring av avfall.

Flagging. Du forteller oss hvilke datoer du vil flagge på, og vi ordner resten.

Elektriske anlegg. Vi kontrollerer at lyspærer/lysrør lyser og bytter de som er gått. Varmekabler betjenes, brannsentraler kontrolleres.

Rapportering. Arbeidet som utføres i eiendommen registreres ved hjelp av data. Ut fra dette produseres månedlige driftsrapporter.