Om Sentrum Eiendomsdrift
OM SED.
Sentrum Eiendomsdrift as startet opp sin virksomhet 01.09.05, som et vaktmester, eiendomsdrift og forvalterselskap. Med markedets krav til profesjonalitet på områdene vaktmestertjenester og eiendoms- drift og forvaltning, mener vi den beste vei å gå er å etablere et selskap som kun fokuserer på disse områdene. Med full fokus på disse tjenester, ønsker vi å være en nøytral, målrettet og lønnsom samarbeidspartner for våre kunder.

Forretningsidé.
• Tilby eiendomsbesittere, hovedsakelig i Østfold, å drifte og utvikle deres eiendommer/selskaper.
• Finne interessante og lønnsomme eiendomsprosjekter i sentrale områder for utvikling, salg og forvaltning.
• Sørge for høy kompetanse og servicegrad til beste for våre kunder.
• Sørge for et godt og stimulerende arbeidsmiljø for derved å skape motiverte og og fornøyde ansatte.

Visjon.
Sentrum Eiendomsdrift AS skal være et av de ledende forvaltning, drift - og vedlikeholdsselskap (FVD) i Østfold.

Organisasjon/tjenester.
Sentrum Eiendomsdrift AS med sine 3 ansatte, en kundeportefølje på 13 eiendommer, tilbyr eiendomsbesittere, eiendomsselskap og eiendomsinvestorer fullverdig forvaltning av eiendommer. Med ekspertise innenfor områdene marked, teknisk og økonomi kan Sentrum Eiendomsdrift AS levere tjenester som dekker hele spekteret av eiendomsforvaltning.

Tjenesten eiendomsforvaltning omfatter bl.a. vaktmestertjenester, teknisk drift, regnskap, fakturering og oppfølging av leietakere. Konsulentbistand, som innebærer rådgivning i forhold til ombygging og utvikling av eiendommer, vil være en viktig og nyttig tjeneste for kundene. Sentrum Eiendomsdrift AS vil også fokusere på konseptutvikling, som innbefatter utvikling av nye eiendomskonsepter og videreutvikling av eksisterende.

Sentrum Eiendomsdrift AS har sitt tilholdssted i representative lokaler midt i Halden sentrum (Storgaten 7). Fra vår base ønsker vi å tilby våre tjenester til eiendomsselskaper o.l. i hele Østfold. Med fokus på kvalitet i alle ledd, tett oppfølging av leietakere og eiere, lønnsomhet for våre oppdragsgivere, er vårt mål å gjøre det enklere å være eier av eiendom.

Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale.
Henvendelse: 97 97 97 00