Økonomisk forvaltning

Økonomisk forvaltning. Vi leverer alle økonomisk relaterte tjenester en gårdeier har bruk for i tilknytning til eiendommen, slik som inngåelse av leiekontrakter, oppfølging av leiekontrakter inkl. inndriving av husleie, budsjettering, regnskap og benchmarking.

Leiekontrakter. Vi forhandler leiekontrakter og følger opp disse, med innkreving av husleie, regulering av leien samt oppfølging ved mislighold. Vi fungerer også som kontaktpunkt for leietakerne i bygget.

Budsjett. Vi utarbeider budsjett for bygget, og vil også kunne bistå i budsjetteringen av større tiltak på bygget ved evt. renovering etc.

Regnskap. Regnskap føres i henhold til NS3454, livssykluskostnader for bygg. Kostnader konteres slik at eier får rene og pålitelige nøkkeltall for driften av sine bygg. Eier vil med dette få riktige nøkkeltall og gode analyser av sin bygningsdrift. Fordeling av felleskostnader er en naturlig del av regnskapstjenesten.

Energi. Vi forhandler kraftavtaler for våre kunder og følger opp med hensyn til forbruk.