Tjenester
Nedenfor følger en oversikt over våre tjenester.

Vaktmestertjenester. Innen vaktmestertjenester kan vi tilby flere tjenester og løsninger. Vi har faste vaktmestertjenester hvor vi setter opp en arbeidsliste for vår vaktmester etter dine behov i eiendommen. Felles for alle løsningene er at de gir deg muligheten til å få det tilbudet som passer deg best. Les mer...


Teknisk forvaltning. Tjenestene innen teknisk forvaltning omfatter vedlikeholdsadministrasjon, oppfølging av servicekontrakter, ENØK, ivaretakelse av tekniske forhold i tillegg til eiendomsutvikling. Les mer...


Økonomisk forvaltning. Vi leverer alle økonomisk relaterte tjenester en gårdeier har bruk for i tilknytning til eiendommen, slik som inngåelse av leiekontrakter, oppfølging av leiekontrakter inkl. inndriving av husleie, budsjettering, regnskap og benchmarking. Les mer...


Drift. Vi har en rekke driftskontrakter gående hvor vi sørger for vaktmestertjenesten, leverer renhold og vedlikehold samt service av ventilasjon og brannalarmanlegg m.m. I en slik sammenheng står vi for en administrativ overbygning for flere underleverandører. Les mer...


Renhold. Vi kan tilby våre kunder gunstige renholdsavtaler. Vi foretar gjerne en kostnadsfri helhetsvurdering av ditt renholdsbehov, og utarbeider detaljerte planer over omfanget.