Drift

Drift. Utvidet tjenestetilbud - kun ett kontaktpunkt for huseier.

Vi har en rekke driftskontrakter gående hvor vi sørger for vaktmestertjenesten, leverer renhold og vedlikehold samt service av ventilasjon og brannalarmanlegg m.m. I en slik sammenheng står vi for en administrativ overbygning for flere underleverandører.

Ved å legge drifts- og serviceavtaler inn i vår leveranse, vil huseier kunne nyte godt av de rabatter vi oppnår som stor innkjøper av slike tjenester. Det fungerer også ryddig ettersom huseier og leietakere kun får ett kontaktpunkt å forholde seg til.

Drift. Vaktmester. Ved de fleste bygg vil det være behov for en driftsperson/ vaktmester tilknyttet bygget. Hvor mange timer pr. dag/uke vaktmesteren må være tilstede på bygget avhenger av bruken av bygget og byggets kompleksitet. Naturlige oppgaver for en vaktmester kan være:

 • Snørydding, strøing og kosting ved innganger.
 • Snørydding og strøing av fortau, veier og plasser.
 • Tilsyn rundt bygget samt i fellesareal.
 • Daglige brannrunder, herunder ettersyn av rømningsveier og nødutganger.
 • Tilsyn av tekniske anlegg: ventilasjon, varme m.m.
 • Enkel bruk av evt. SD - anlegg (endring av brukstider o.l. , oppfølging av driftsalarmer).
 • Rutinemessige oppgaver i forbindelse med forebyggende vedlikehold (etter utarbeidet vedlikeholdsplan).
 • Skifte lyskilder ute og inne.
 • Avfallshåndtering.
 • Kontroll av parkering.
 • Oppsyn og stell av grøntanlegg.
 • Oppsyn med renhold.

Drifts og serviceavtaler. I tillegg til det en vaktmester håndterer, vil det være behov for en rekke drifts - og servicetjenester levert av andre leverandører:

 • Driftsavtaler som regulerer:

   

  • Renhold.
  • Vakthold.
  • Gartnerarbeid.
  • Internkontroll av elektrotekniske anlegg.

 

 • Serviceavtaler for tekniske anlegg som:

   

  • Brannalarmanlegg.
  • Ledelys og nødutgangsmarkerringer inkl sentral.
  • Evt. røykluker/ annen røykventilasjon.
  • Brannslokkeanlegg og materiell (sprinkleranlegg, brannslokkeapparat og brannslanger).
  • Heis.
  • Ventilasjonsanlegg.
  • Varmeanlegg.
  • Automatdører.
  • Evt. pumper (grunnvann, kloakk).
  • UPS